User-agent: * Disallow: /admin/ Sitemap: http://www.digioffice.nl/sitemap.xml

 

 

Home

Informatie

Blog

Disclaimer

DigiOffice - IDB Groep

IDB Groep en de besloten vennootschappen binnen deze groep (hierna te noemen IDB Groep) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

 

  • schade in verband met het gebruik van de website en de informatie, inclusief schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of  onvolledigheid van de informatie, informatie op of via een website waarnaar op de websites van IDB Groep wordt verwezen, of informatie van of via een website die naar een website van IDB Groep verwijst;

 

  • informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

 

IDB Groep is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites en de informatie zoals vermeld op deze websites, het auteursrecht daaronder begrepen.

 

IDB Groep verleent toestemming kennis te nemen van de websites en de informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk gebruik te maken, inclusief het opslaan, printen en verspreiden van informatie, tenzij de informatie gewijzigd wordt. Ieder ander gebruik van de websites en de informatie is, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IDB Groep, niet toegestaan. Gegevens van gebruikers van de websites - inclusief het extranet - worden zonder voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt.

 

 Alle rechten voorbehouden aan IDB Groep en de besloten vennootschappen behorende tot deze groep.

 

 

 

DigiOffice

software oplossing

van IDB Groep

IDB Groep

Vijzelmolenlaan 2

3447 GX Woerden

Nederland

 

T: +31 348 465500

W: www.idbgroep.nl

E: info@idbgroep.nl

logo IDB Groep Woerden

Copyright © IDB Groep  | Disclaimer