Wat is de ROI van een document management systeem?

6 positieve effecten van een DMS plus een ROI calculatiehulp

Een betere dienstverlening, dat is samen met een tijd- en kostenbesparing voor veel bedrijven het argument om (verder) te digitaliseren. Daarmee neemt de populariteit van Document Management Systemen een toevlucht. Wat verklaart die toegenomen interesse in DMS systemen? Wat zijn de voordelen en voor wie oriënterende is: hoe weeg je de kosten en baten tegen elkaar af? Kortom wat is de ROI van een DMS?

6 positieve effecten van een DMS

Deze whitepaper beschrijft veelgehoorde argumenten om te investeren in een DMS, aspecten die veelal een rol spelen in de Return on Investment (ROI) van een DMS. Ook vind je aan het einde van het document een manier om de ROI te berekenen voor jouw organisatie.