Installatieopties
DigiOffice Enterprise

Of je je (kritieke) bedrijfsprocessen nu wilt beheren in de cloud of in eigen lokale servers: bij DigiOffice is beide mogelijk. Samen kiezen we voor de oplossing die het beste bij jouw organisatie past.

Kies je voor DigiOffice On-Premises,
DigiOffice Private Cloud of DigiOffice Public Cloud?

Elk bedrijf is uniek. Welke oplossing het beste past, is dan ook afhankelijk van de unieke context van de organisatie. Dit vraagt om een grondige analyse, waarna we je adviseren en helpen de beste beslissing te nemen.

DigiOffice On-Premises

Lokale installatie

DigiOffice Private Cloud

DigiOffice Appliance

DigiOffice Public Cloud

DigiOffice Hosted

Samenwerken aan succes

Persoonlijk en dichtbij
Snelle hulp bij vragen en meldingen, bij DigiOffice zijn de lijnen kort.

Samen sterker
Jouw digitale werkomgeving: vandaag samenwerken aan de uitdagingen van morgen.

Software van eigen bodem
In eigen huis ontwikkeld, voor en in samenwerking met klanten.

DigiOffice On-Premises

Lokale installatie

DigiOffice On-Premises betekent installatie op (virtuele) servers in de omgeving van je eigen organisatie. Het gaat daarbij om de databases, de agents en de websites. De DigiOffice servers zijn afhankelijk van de lokale infrastructuur en de Active Directory omgeving. De primaire verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid en het up-to-date houden van de servers ligt dan ook bij je eigen organisatie.

Installatie van de (virtuele) server in een datacenter of in Microsoft Azure is voor DigiOffice gelijk aan DigiOffice On-Premises. Uitgangspunt is dat de (virtuele) servers in een specifieke omgeving voor de organisatie zijn geïnstalleerd.

Applicatiebeheer van DigiOffice vereist specifieke kennis. Je kunt er als organisatie voor kiezen om DigiOffice consultants het beheer te laten doen óf zelf het beheer uit te voeren.

DigiOffice Private Cloud

DigiOffice Appliance

DigiOffice Private Cloud ofwel DigiOffice Applicance betekent dat je organisatie DigiOffice afneemt als dienst met directe koppeling naar de eigen infrastructuur. In de praktijk is het zo dat DigiOffice op servers van IDB Groep draait en volledig door IDB Groep wordt beheerd. Eventueel ook op hardware van IDB Groep. Installatie van de DigiOffice servers kan zowel in de netwerkomgeving van jouw organisatie als in een datacenter met directe netwerkverbinding.

Ook in dit scenario zijn er afhankelijkheden met de infrastructuur en de Active Directory omgeving van je organisatie. Het verschil met DigiOffice On-Premises is dat IDB Groep de DigiOffice omgeving – inclusief (virtuele) servers – volledig beheert en als dienst in de omgeving van jouw organisatie aanbiedt.

Applicatiebeheer van DigiOffice vereist specifieke kennis. Je kunt er als organisatie voor kiezen om DigiOffice consultants het beheer te laten doen óf zelf het beheer uit te voeren.

DigiOffice Public Cloud

DigiOffice Hosted

DigiOffice Public Cloud is geschikt voor organisatie die geen lokale infrastructuur en/of servers meer willen hebben. Je neemt DigiOffice in dit geval als dienst af. Om dit te kunnen, moet je organisatie wel beschikken over een Azure AD omgeving én SharePoint Online voor de opslag van documenten. Met DigiOffice Public Cloud krijg je een volledig afgeschermde en veilige omgeving met aparte websites, agents en databases. Opslag en beveiliging gebeurt in SharePoint Online en/of Microsoft Teams. Je DigiOffice Public Cloud draait op servers in het IDB Groep datacenter en wordt volledig door IDB Groep beheerd. Updates van de servers en van DigiOffice maakt onderdeel uit van de dienst. Het grote voordeel van DigiOffice Public Cloud is dat er geen afhankelijkheden meer zijn van lokale servers of infrastructuur. Je organisatie is volledig ontzorgd.

Elke DigiOffice Public Cloud omgeving beschikt over eigen databases. Hierdoor is de inrichting en configuratie van DigiOffice naar wens in te stellen. Gebruikers melden aan met een Azure AD account (Werk of School). Gebruik van DigiOffice is op basis van een abonnement. Opslag van documenten vindt plaats in de SharePoint Online omgeving van jouw organisatie.

Inrichting en configuratie van de diverse mogelijkheden in DigiOffice vereisen specifieke en specialistische kennis. Je kunt hiervoor de DigiOffice consultants inzetten óf zelf aanpassingen doorvoeren.

Client software

Voor alle scenario’s geldt dat op de client software de DigiOffice voor Office add-ins worden geïnstalleerd. Met de add-ins kunnen op basis van een menugestuurd programma (wizard) zowel bestaande als nieuwe documenten worden gemaakt en/ of geregistreerd in DigiOffice. Om gebruik te kunnen maken van de DigiOffice add-ins en de mobile Apps moet de organisatie beschikken over een Microsoft Azure Active Directory omgeving. In Azure AD moeten de Enterprise Apps worden geregistreerd voor de verschillende functionaliteiten. De DigiOffice voor Office add-ins kunnen alleen op een Windows apparaat met de volledige versie van Office worden gebruikt. De DMS-app is zowel voor IOS als Android beschikbaar.

Met DigiOffice Enterprise beheers je alle processen en informatie in één systeem

DigiOffice Enterprise is één systeem voor het efficiënt digitaliseren en optimaliseren van alle werk-, bedrijfs-, document- en informatieprocessen van jouw organisatie. Kies voor een optimale digitale informatiehuishouding. On-premises of in de cloud: samen komen we tot de beste oplossing.

Dit zeggen onze klanten:

Technische verdieping installatie DigiOffice Enterprise

Azure AD (Active Directory) authenticatie

Als je organisatie DigiOffice als hosted dienst afneemt, kunnen de mede- werkers alleen aanmelden op de DigiOffice omgevingen met Azure AD accounts. Dat kunnen ook accounts zijn die vanuit de lokale Active Direc- tory zijn gesynchroniseerd naar de Azure AD.

Implementeert het bedrijf DigiOffice in de serveromgeving van de eigen organisatie? Dan kun je voor aanmelding kiezen uit Windows authenticatie of Azure AD authenticatie. Bij gebruik van DigiOffice binnen de eigen netwerkomgeving voldoet aanmelding via Windows authenticatie.

Moeten medewerkers ook vanaf andere locaties kunnen aanmelden, het zogenaamde ‘hybride werken’? Dan biedt het aanmelden met Azure AD authenticatie een aantal voordelen:

Gebruik van Azure AD Multi Factor Authentication (Azure AD MFA)
MFA wordt automatisch toegepast bij aanmelding op DigiOffice. Dit komt omdat DigiOffice de Azure AD aanmelding voor Microsoft 365 omgeving gebruikt.

Integratie met Microsoft Teams
De combinatie DigiOffice, Microsoft Teams en Azure AD authenticatie zorgt ervoor dat je je via Single Sign-on vanuit Teams kunt aanmelden in DigiOffice.

Azure AD joined devices, Bring Your Own Device (BYOD)
Door Azure AD authenticatie is koppeling van client devices aan de lokale serveromgeving niet meer nodig. Dit maakt werken vanaf elke plek mo- gelijk: ook met Azure AD joined devices, BYOD (Bring Your Own Device) en eventueel thuis pc’s. DigiOffice kun je door de Azure AD aanmelding direct gebruiken, er zijn geen lokale afhankelijkheden.

DigiOffice en Azure ID

DigiOffice gebruikt Azure AD authenticatie voor de DMS app, het aan- melden voor de DigiOffice voor Office add-ins én de integratie met Share- Point Online. Hieronder vind je een toelichting op het gebruik van Azure AD in verschillende situaties.

Gebruik van DigiOffice DMS app
Bij gebruik van de DMS app – zowel voor IOS als Android – meldt de medewerker zich met een Azure AD account aan op de DigiOffice API Gateway website. Na succesvolle aanmelding is de DigiOffice informatie in de app beschikbaar.

DigiOffice voor Office add-ins
De DigiOffice voor Office add-ins melden altijd met een Azure AD account aan op de DigiOffice API Gateway website. Na succesvolle aanmelding is de koppeling met DigiOffice in de Office applicaties beschikbaar en kun je de DigiOffice opties gebruiken.

DigiOffice voor SharePoint add-in
Registratie van documenten vanuit SharePoint werkt op basis van Azure AD authenticatie. De SharePoint add-in zorgt voor de aanmelding en communicatie met de DigiOffice API Gateway.

Opslag en beveiliging documenten SharePoint Online en Microsoft Teams sites

Als je gebruik maakt van SharePoint Online projectportalen en/of Micro- soft Teams sites kun je externen uitnodigen voor het samenwerken aan en delen van documenten. Als DigiOffice de geregistreerde documenten in deze portalen opslaat en beveiligt, wil je uiteraard dat externen daar ook toegang toe hebben. Dit kun je doen door hen via de standaard Microsoft methode uit te nodigen voor delen. Hiermee worden zij in de Azure AD tenant van jouw organisatie geregistreerd als ‘gast accounts’. Via het instellen van rechten geeft DigiOffice een gast account dan toegang tot die specifieke documenten. Voor beveiliging van documenten in SharePoint Online kan DigiOffice alleen accounts en groepen gebruiken die in de Azure AD zijn geregistreerd. Dit zijn:

  • Gesynchroniseerde Active Directory accounts en groepen;
  • Azure AD accounts en groepen;
  • Azure AD gast accounts.

Voor beveiliging van documenten stel je in DigiOffice groepen in die synchroniseren naar de Azure AD. Door DigiOffice gebruikers – intern en/ of extern – in bepaalde groepen te plaatsen, geef je hen rechten op de verschillende documenten. Wijzigingen in de DigiOffice groepen worden automatisch gesynchroniseerd naar de Azure AD. Zo is de beveiliging automatisch vanuit DigiOffice geregeld én altijd up-to-date.

Contact opnemen met DigiOffice

Heb je een vraag of wil je een adviseur spreken?
Laat dan hieronder een bericht achter of bel naar 0348 – 46 55 00