Noviteiten release 2020.2

Highlights DigiOffice 2020.2

Meertalige keuzelijsten

Meertalige keuzelijsten worden vanaf deze release ondersteund voor de onderdelen CRM en DMS. Zo veranderen keuzelijsten dus mee met de gekozen interfacetaal. Als een gebruiker bijvoorbeeld met een Engelstalige interface werkt, ziet hij of zij de inhoud van de keuzelijsten in het Engels.

Documenten koppelen meerdere woningtypen en bouwblokken

Documenten kun je in DigiOffice 2020.2 koppelen aan meerdere Woningtypen en Bouwblokken tegelijk. Deze velden zijn vanaf deze release op diverse plekken beschikbaar zoals op de detailpagina Document, zoekpagina’s en registratieprofielen.

Detailpagina Meer/Minder- werkstaat aangepast

De detailpagina Meer/Minder-werkstaat (MM-werkstaat) is gelijkgetrokken met de standaard detailpagina’s. Verder zijn de bijbehorende pagina’s zoals ‘Regels’, ‘Historie’ en ‘Staartkosten’ vernieuwd. Ook alle tabellen zijn weer in lijn met de rest van de applicatie.

DigiOffice Algemeen

Vrije (notitie-) velden diverse tabbladen

Via de flexibele interface kun je vrije (notitie) velden op verschillende tabbladen zetten. Dat kon voorheen altijd in de kolomverhouding 50/50. Vanaf DigiOffice 2020.2 is het ook als één kolom van 100% breed in te stellen. Hiervoor is in het venster ‘Nieuw tabblad toevoegen’ de optie ‘Groepsvak fullscreen tonen’ toegevoegd.

Waarnemers

In je ‘Gebruikersinstellingen’ kun je nu onder ‘Waarnemers’ zien voor wie jij zelf waarneemt. Je kon op deze plek al zien wie dat voor jou doen.

DigiOffice CRM relatiebeheer

Standaarddocumenten koppelen aan meerdere (basis)projecten

Vanaf deze release kun je standaarddocumenten door middel van subprojecten koppelen aan meerdere (basis)projecten. Zo kun je standaarddocumenten die bij meerdere (basis)projecten voor moeten komen in één keer koppelen. 

DigiOffice DMS documentbeheer

Klantlogo op landingspagina tijdelijke links

Op de landingspagina voor het downloaden via tijdelijke links is het DigiOffice-logo vervangen door je eigen bedrijfslogo. Zo kunnen externe partijen altijd goed herkennen dat de pagina en de betreffende links van jouw organisatie zijn.

Digitaal Ondertekenen

Aanvullingen ondertekeningsverzoek

Je kunt vanaf DigiOffice 2020.2 een herinnering van een ondertekeningsverzoek sturen. Dit kan zowel handmatig als automatisch worden ingeregeld.

Ook is in deze release de werkstroom voor het ondertekeningsverzoek uitgebreid. Zo zijn geweigerde verzoeken duidelijk zichtbaar in de statussen.

Inkoop

Vrije velden detailpagina Raamcontract

Op de detailpagina ‘Raamcontract’ is het nu mogelijk om Vrije velden toe te passen. Dit kan een apart tabblad zijn van de basisgegevens, maar kun je ook op de overige tabs inzetten.

Woningbouw

Extra navigatie-item ‘Gekoppelde documenten’

In de detailnavigatie ‘Bouwnummer’ is een extra navigatie-item in te richten onder DMS: ‘Gekoppelde documenten’. Hier zie je dan de indirect gekoppelde documenten. Dit zijn documenten die via een Bouwblok of Woningnummer zijn gekoppeld.

Uitvoering

Meer/Minder-werkstaten (MM-werkstaten)

In release DigiOffice 2020.2 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd voor de MM-werkstaten. Zo is het nummer van de MM-werkstaten nu bedrijfsspecifiek aan te passen. Hiervoor is een optie toegevoegd in Beheer > Uitvoering > MM werk, om het beginnummer aan te geven.

Ook kun je de MM-werkstaat direct registreren als document wanneer je deze afdrukt of mailt.

Daarnaast wordt bij het toevoegen van een MM-werkstaat ‘Datum vervallen’ niet meer standaard gevuld. Ook is het filter ‘Alleen niet-vervallen MM-werkstaten’ toegevoegd .

Bovendien is het overzicht ‘MM-werk verzamelstaat’ aangepast zodat deze alle relevante informatie bevat.

DigiOffice Extranet

Encryptie wachtwoorden

De wachtwoorden van Extranet-gebruikers zijn met een nog sterkere encryptie beveiligd.

Huisstijlbeheer

WhiteOffice

Vertalingen interfacetalen bijgewerkt

Alle vertalingen van de interfacetalen Engels, Duits en Frans zijn weer bijgewerkt.

Optie ‘Concept’ vervallen

De optie om de tekst ‘Concept’ te laten plaatsen bij Afdrukken/E-mailen/PDF aanmaken/Uitsplitsen is vervallen. Dit is gedaan, omdat deze optie al in het registratieprofiel zit.

Plaatsen/weghalen logo

Ook kun je de optie plaatsen/weghalen van het logo tijdens het e-mailen/PDF aanmaken/uitsplitsen niet langer kiezen. Het logo wordt in deze situaties altijd geplaatst. Alleen bij het afdrukken is het vanwege het gebruik van logopapier nog mogelijk om het logo tijdelijk weg te halen.

DigiOffice Beheer

Extra filters uitgebreide zoekbalk

Op de zoekpagina ‘Registratieprofielen’ zijn twee extra filters toegevoegd aan de uitgebreide zoekbalk: ‘Bevat het documentveld’ en ‘Bevat niet het documentveld’. Zo kun je eenvoudig filteren welke registratieprofielen een bepaald veld wél of juist niet hebben.

Extra item ‘Services en moduleversies’

Onder Beheer > Database is een extra item toegevoegd: Services en moduleversies. Zo kun je als beheerder overzichtelijk nagaan of een module geladen is en met welke moduleversie.

Aanpassing logging agent

In DigiOffice 2020.2 is de logging van de agent aangepast. Bij systeemonderhoud wordt dit nu duidelijk vermeld in de bijbehorende logregel. Ook is er bij systeemonderhoud nu een informatietekst zichtbaar op de Beheerpagina’s Algemeen > Instellingen, Algemeen > Database > Systeemtaken en Algemeen – Database – Service.

(De)selecteren opslaglocaties

Het (de)selecteren van opslaglocaties bij beveiligingsregels is aangepast. Dit kan nu via de Koppel- en Ontkoppelknoppen. Daarna krijg je een venster waarbij je de opslaglocaties kunt kiezen in de betreffende boomstructuur. Dit maakt het eenvoudiger de juiste locatie te vinden.

Veld ‘Interne afdeling omschrijving’ verplicht

Invulling van het veld ‘Interne afdeling omschrijving’ is vanaf release DigiOffice 2020.2 verplicht. Dit veld is namelijk noodzakelijk voor meertalige interface en moet daarom altijd gevuld zijn.

Mededelingen

Telefoonkoppeling Frontline

De telefoonkoppeling met Frontline is in release DigiOffice 2020.2 uit gefaseerd.

Trainingen

Je kunt als applicatie- of systeembeheerder een training DigiOffice Beheer Basis of SharePoint volgen.

Systeemeisen

De minimale systeemeisen van DigiOffice vind je terug in dit handige en uitgebreide overzicht.

Product updates

Blijf op de hoogte van de laatste releases en ontwikkelingen in DigiOffice.

Contact opnemen met DigiOffice

Heb je een vraag of wil je een adviseur spreken?
Laat dan hieronder een bericht achter of bel naar 0348 – 46 55 00