Noviteiten release 2022.1

Highlights DigiOffice 2022.1

Bestanden slepen naar DigiOffice

Vanaf deze noviteiten release 2022.1 sleep je voor het registreren van documenten eenvoudig bestanden naar DigiOffice. Dat doe je bijvoorbeeld vanuit de Windows Verkenner of vanuit Outlook rechtstreeks naar resultatentabellen van documenten in DigiOffice. Of naar Verkenner-structuren in DigiOffice zoals bijvoorbeeld de werkruimte ‘Documenten’ of ‘Dossiers’.

Bij deze acties wordt de metadata meegegeven aan de wizard. Daarin zijn de betreffende velden dan al voor je ingevuld.

Automatisch extranet-account voor e-mailgeadresseerden

Wil je een e-mail met extranetlink-bijlagen verzenden, maar weet je niet of je e-mailgeadresseerden allemaal een extranet-account hebben? Vanaf deze release hoef je dat ook niet meer te checken. Beheerders kunnen namelijk instellen dat bij het versturen van een e-mail met extranetlink-bijlagen er automatisch een extranet-account wordt aangemaakt voor de geadresseerden.

Gebruikersprofielen en ondertekening

Nieuwe functionaliteit in deze release is dat je uit meerdere functies, e-mailadressen en namen voor je ondertekening kunt kiezen wanneer je dat nodig hebt. Dit is mogelijk via inrichting van Gebruikersprofielen bij gebruikers.

Filters op gebruikers bij werkstroom

Je kunt in DigiOffice 2022.1 filters instellen op gebruikers bij het aanmaken van een werkstroom. Zodat je bij het toekennen in de werkstroom maar uit een beperkt aantal gebruikers kan kiezen. Een filter stelt je applicatiebeheerder in bij het proces in de werkruimte ‘Beheer’.

DigiOffice Algemeen

Nieuwe functionaliteit

Op elke detailpagina in DigiOffice bevindt zich een knop (het ‘huisje’) waarmee je de hoofdpagina van DigiOffice bereikt. Tot nu toe gebeurde dit altijd in het huidige browser tabblad. In deze release is hier functionaliteit aan toegevoegd. Als je hier nu de CTRL-knop bij indrukt dan opent de hoofdpagina op een nieuw browser tabblad.

Bij velden van vrije entiteiten kan de beheerder nu – in de werkruimte ‘Beheer’ – aangeven of ze moeten worden opgenomen in de ‘Veelgebruikte velden’ van de betreffende zoekpagina’s.

Wijzigingen

Links naar externe websites openen vanaf nu op een nieuw tabblad in plaats van op het huidige tabblad.

De legenda – het ‘i’-tje rechtsboven resultatentabellen – is nu een volwaardig uitklapmenu. Er is ook functionaliteit aan toegevoegd. Als je nu in de legenda met de muis op een bepaalde rijstijl blijft hangen, worden de bijbehorende regels in de tabel ook benadrukt.

DigiOffice CRM relatiebeheer

Wijziging

Bij sommige klanten moet de combinatie Relatie/Persoon/Functie meerdere keren voor kunnen komen. Hiervoor is in DigiOffice 2022.1 de controle op uniekheid van de combinatie aangepast. Als je nu een reeds bestaande combinatie invoert, verschijnt er geen foutmelding meer maar een waarschuwing. Je kunt dus doorgaan en opslaan.

DigiOffice DMS documentbeheer

Nieuwe functionaliteit

Je kunt vanaf deze release de opties die bij documenten onder menu Extra > ‘Verzenden als’ staan, beveiligen met permissies. Hiermee kun je niet-wenselijke opties verbergen voor gebruikers.

Vergelijk op originele bestandsnaam

Bij het gelijktijdig registreren van meerdere bestanden als nieuwe versies heb je nu de mogelijkheid om bestaande registraties en nieuwe versies te kunnen vergelijken op originele bestandsnaam.

DigiOffice voor Office add-ins

DigiOffice voor Office

Nieuwe functionaliteiten wizard

De wizard toont vanaf DigiOffice 2022.1 ook supertips (pop-ups met korte samenvatting) als je met de muis over een quick look-up veld gaat. Bovendien zijn de quick look-up velden nu hyperlinks naar de betreffende DigiOffice pagina’s.

Ook kun je nu hints (tekstjes) in velden instellen zodat gebruikers deze zien in de wizard.

Afhankelijk van of het vinkje ‘Wizard automatisch doorlopen’ aanstaat, wordt de wizard al dan niet getoond wanneer er een verplicht veld op het profiel staat. Dit vinkje stelt de beheerder in bij beheer van het registratieprofiel.

Er zijn nu ook comboboxen mogelijk in de wizards. Zo is er keuze tussen voor gedefinieerde  waarden of je kunt zelf tekst intypen.

DigiOffice voor Outlook

Nieuwe functionaliteiten

Er is in een openstaande uitgaande e-mail nu een aparte knop beschikbaar voor het toevoegen van bijlagen uit DigiOffice. Hiervoor is nu ook een aparte permissie voorhanden die kan worden aangezet.

Je kunt vanaf deze release de optie ‘Lege e-mail’ uitzetten, zodat gebruikers deze niet meer kunnen kiezen en er dus altijd een ondertekening wordt toegevoegd.

DigiOffice voor Word

Wijzigingen

De tekstwizard in de DigiOffice voor Word-vensters wordt nu beter uitgelijnd. Daarnaast houdt DigiOffice voor Word vanaf deze release beter rekening met de juiste positie van documentvelden als je de oriëntatie en papiergrootte van het document wijzigt.

DocumentGenerator

Nieuwe functionaliteiten

In Word-documenten die de DocumentGenerator genereert, kun je in DigiOffice 2022.1 blokken laten invoegen. Dit stelt je in staat om een tabel met inhoud (door de DocumentGenerator met DigiOffice-gegevens gevuld) op een later moment bij te werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bijwerken van de termijnregels of een tekeningenlijst in een contract. Je kunt DocumentGenerator documenten overigens vanuit iedere plek in DigiOffice genereren.

Wijzigingen

Blokken waarin ondertekening en slotzin zitten, worden voortaan bijeengehouden. Hiermee voorkom je dat ze over meerdere pagina’s worden verspreid.

Beoordelingssysteem

Nieuwe functionaliteiten

Je kunt vanaf nu een vraag niet mee laten tellen in de beoordeling én een aanvullende tekst  tonen bij een vraag. Beide opties zijn naar wens op te geven in de DigiOffice Manager.

Ook is het nu mogelijk om meerdere antwoordmodellen te gebruiken op één formulier. Dus bijvoorbeeld bij de ene vraag als antwoord 1-10 en bij een andere Ja/Nee.

Bovendien kun je afdelingen overslaan als er geen vragen voor de betreffende afdeling aanwezig zijn.

Tenslotte is er de mogelijkheid om per vraag een opmerking in te vullen en – indien nodig – dit veld zelfs verplicht te maken..

Technische mededelingen

DotNet Browser naar Webview2

DigiOffice maakt vanaf versie 2022.1 gebruik van Webview2 in plaats van DotNet Browser. Webview2 is kleiner, sneller en updates gaan automatisch via Windows Updates. 

Ondersteuning TLS versie 1.3

DigiOffice ondersteunt nu ook TLS (Transport Layer Security) versie 1.3 .

Meer informatie

Wil je meer informatie over een bepaald onderwerp uit deze release? Of wil je een update inplannen? De afdeling Consultancy bereik je via telefoonnummer 0348 – 46 55 00.

Trainingen

Je kunt als applicatie- of systeembeheerder een training DigiOffice Beheer Basis of SharePoint volgen.

Systeemeisen

De minimale systeemeisen van DigiOffice vind je terug in dit handige en uitgebreide overzicht.

Product updates

Blijf op de hoogte van de laatste releases en ontwikkelingen in DigiOffice.

Contact opnemen met DigiOffice

Heb je een vraag of wil je een adviseur spreken?
Laat dan hieronder een bericht achter of bel naar 0348 – 46 55 00