Hybride werken

Hoe en in welke vorm zal de tijd ons leren, maar één ding is zeker: hybride werken speelt een rol in onze toekomst. En het is tijd voor werkgevers om op duurzame wijze invulling te geven aan die toekomst, op een manier die aantrekkelijk is voor zowel werkgever als werknemer.

Aan hybride werken, eventueel op afstand, kleven voor- en nadelen. Hoe vind je een goede balans? Wat is ervoor nodig om hybride werken succesvol te maken, voor alle partijen? En hoe bereid je je als werkgever voor op een (meer) digitale toekomst?

Hoe bereid je je voor op een digitale toekomst?

Informatie voor werkgevers over hybride werken

Hoe ziet de wereld er ná het corona-virus uit? Keert het kantoor terug naar zijn oude staat van zijn als werkplek, of evolueert het primair naar een plek om elkaar te ontmoeten, te brainstormen, parttime samen te werken of te borrelen?

Eén ding is zo goed als zeker: de manier waarop we werken lijkt voorgoed te zijn veranderd. Net als onze manier van samenwerken en communiceren. Nieuwe technologieën geven ons nieuwe mogelijkheden, we zijn flexibeler in hoe en waar we werken. Deze ontwikkelingen vragen om een visie van de werkgever, hoe ziet de toekomst eruit en hoe speel je daar als organisatie op in?

Op deze pagina vind je informatie en handvatten om je voor te bereiden op de toekomst van werk.

   70% van de Nederlanders is positief over digitaal werken vanuit huis

  Onderzoek Kennisinstituut Mobiliteit

  Voordelen van hybride werken 

  Voordelen voor werkgevers

  Veel werkgevers zien de voordelen van hybride en locatie onafhankelijk werken in, zoals een verhoogde productiviteit en tegelijkertijd minder hoge kosten door thuiswerkers. De reiskosten dalen flink en er wordt ook minder uitgegeven aan catering, nutsvoorzieningen en kantoorartikelen. Zelfs al zou je als bedrijf verhuizen naar een kleiner pand én thuiswerkvergoedingen uitkeert, levert dit een grote besparing op.

  Een ander positief voordeel is dat meer hybride werken een vorm van duurzaam ondernemen is, het past helemaal in het MVO-beleid dat door menig organisatie wordt nagestreefd. De gewenste cultuuromslag is door de coronacrisis in een stroomversnelling geraakt. Nu is het zaak om de positieve voordelen vast te houden.

  Optimaal thuiswerken met een document management systeem

  Voordelen voor werknemers

  Volgens het Kennisinstituut Mobiliteit is 70% van de Nederlanders positief over digitaal werken vanuit huis. Tijdsbesparing wordt als belangrijkste voordeel genoemd door medewerkers. Er is immers minder reistijd.

  Daarnaast is het voor hybride werkers mogelijk om werk- privébalans makkelijker te combineren. Zo kunnen werknemers flexibeler rekening houden met plannen omtrent kinderen, sporten of uit eten. Deze flexibiliteit werkt twee kanten uit. Een medewerker kan ook makkelijk even op een vrije dag inbellen voor een vergadering, zonder daarvoor een uur in de auto te hoeven doorbrengen.

  Dit alles zorgt voor een betere balans tussen werk en privé.

  Voordelen voor de maatschappij

  We zijn niet alleen als medewerker of werkgever gebaat bij de voordelen van het hybride werken, maar ook als maatschappij. Denk aan minder files, minder ongelukken en op termijn minder kosten voor het onderhouden van onze infrastructuur. De lucht is een stuk schoner en we besparen veel CO2-uitstoot.

  Nadelen van hybride werken

   

  Als het gaat om digitaal werken op afstand is niet alles goud wat er blinkt. Er zijn zeker ook nadelen. Voor werkgevers brengt werken vanuit huis op de lange termijn risico’s met zich mee. Neem bijvoorbeeld de innovatiekracht van een organisatie. Als je als bedrijf onvoldoende vernieuwt, kan dit op termijn het voortbestaan in gevaar brengen. Het is dan ook belangrijk om interactie en kennisdeling te blijven stimuleren, voor het welzijn van je organisatie én medewerkers.

  Bovendien is het soms lastig om overzicht te houden. De volgende vraagstukken kunnen hierbij ontstaan: Wanneer zien medewerkers elkaar face-to-face? Zijn er genoeg werkplekken wanneer medewerkers toch besluiten last-minute naar kantoor te komen?

  Ook werknemers ervaren een keerzijde van het digitaal werken vanuit huis. 36% zegt niet goed in staat te zijn om de balans tussen werk en privé te bewaren (Proof en Motivaction). Anderen (19%) voelen zich minder verbonden met collega’s, of zelfs eenzaam (Sprout). Digitaal werken mag dan goed zijn voor de productiviteit, toch geeft structureel samenwerken vaak ook energie, plus dat het leidt tot meer creativiteit en innovatie binnen een bedrijf.

  71% van de organisaties voerde
  al voor de coronacrisis 
  beleid rondom digitaal werken vanuit huis

  Onderzoek PWnet

  Het belang van een thuiswerkbeleid

  Een thuiswerkbeleid kan helpen een goede balans te vinden tussen de voordelen en nadelen van thuiswerken. Zowel werkgevers als werknemers zijn erbij gebaat om het nuttige met het aangename van digitaal werken te combineren. Nu het aantal thuiswerkers is gegroeid, en ook de intensiteit, neemt bijvoorbeeld het belang van sociale interactie toe. De verwachting is dan ook dat het huidige thuiswerkbeleid zich verder zal ontwikkelen (onderzoek PWnet.), waarbij er meer aandacht komt voor samenwerking en sociale interactie. Een thuiswerkbeleid is overigens niet nieuw, uit onderzoek blijkt dat ruim 71% van de organisaties al voor de coronacrisis beleid voerde rondom thuiswerken.

  Heldere afspraken en duidelijke processen

  Als je wilt dat mensen elkaar makkelijk weten te vinden, kennis delen en zich verbonden voelen met de organisatie, dan is het belangrijk duidelijk af te stemmen hoe je met elkaar samenwerkt. Heldere processen gaan gepaard met duidelijke afspraken.

  Voor werkgevers is het van belang zich een aantal zaken af te vragen: Is digitaal werken vanaf huis voor iedereen weggelegd? Of verlang je een bepaalde (minimale) aanwezigheid op kantoor? Is er sprake van (verplichte) vaste werkoverleggen? En zijn er richtlijnen met betrekking tot de werktijden?

  Stem af wanneer je elkaar online en op kantoor verwacht, zodat de samenwerking én bedrijfsvoering niet stagneert. Zorg dat iedereen minimaal weet:

  • hoe vaak er wanneer thuis gewerkt kan worden;
  • wie er in dat geval geïnformeerd dient te worden;
  • en op welke manier.

  Thuiswerken kan een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaam ondernemerschap, waarbij je zoekt naar best of both worlds voor zowel de werkgever en de werknemer als de maatschappij.  Het uitgangspunt is hierbij dat digitaal werken vanaf huis niet alleen bijdraagt aan je financiële doelen of het milieu, maar ook aan het welzijn van de mensen. Sociale interactie speelt daarbij een belangrijke rol.

  Digitaal werken faciliteren, hoe doe je dat?

   

  Als werkgever ben je verplicht een goede werkplek te creëren, op kantoor en ook thuis voor medewerkers die twee of meer uren per week thuiswerken (achter een beeldscherm). De werkplek wordt dan ook door veel organisaties met een frisse blik bekeken, fysiek én digitaal. Speerpunten hierbij zijn dat de fysieke werkplek ergonomisch digitaal werken mogelijk maakt en de digitale werkplek bijdraagt aan een efficiënte en veilige digitale samenwerking, onder andere door:

  Beschikbaarheid van documenten

  Je medewerkers hebben overal toegang tot hun bestanden en kunnen deze makkelijk delen, zowel binnen als buiten de organisatie.

  Digitale vergader-mogelijkheden

  Jouw teams hebben een applicatie zoals Teams of Zoom, waarmee zij makkelijk digitaal vergaderingen kunnen houden.

  Veilig digitaal (samen) werken

  Bij veilig werken hoort een veilige uitwisseling en opslag van documenten en de mogelijkheid om in te stellen is wie waar toegang toe heeft.

  Documenten digitaal ondertekenen 

  Dankzij digitaal ondertekenen is fysieke afstand geen belemmering meer voor het ondertekenen van documenten.

  Het automatiseren van processen

  Door routinematige processen te automatiseren verlopen ze sneller, efficiënter en worden er minder fouten gemaakt.

  Meer info over DigiOffice

  Wil je meer leren over hoe je jouw team en organisatie faciliteert in succesvolle digitale samenwerking?

  36 %

  van de mensen heeft moeite
  met het vinden van een goede balans tussen werk en privé.

  Proof & Motivaction

   

  Thuiswerken tips

  Een goede fysieke en digitale werkplek maakt werken vanuit huis een goed alternatief voor kantoor. Digitaal werken vanaf huis biedt kansen voor medewerkers om een betere werk- en privébalans te bereiken. 36% zegt hier nog moeite mee te hebben.

  De kunst is om een nieuwe routine in het thuiswerken te ontwikkelen, balans te vinden. Dat is een proces. Onze hybride werken tips voor thuis helpen je meer productiviteit én plezier uit je werk te halen.

  Contact opnemen met DigiOffice

  Heb je een vraag of wil je een adviseur spreken?
  Laat dan hieronder een bericht achter of bel naar 0348 – 46 55 00