Hoe helpt metadata je het maximale uit je DMS te halen?

In een tijd waarin we elke seconde minimaal 1,7 MB aan persoonlijke gegevens genereren, is metadata een onmisbare schakel geworden in de digitale wereld. Maar wat is metadata precies? En waarom zijn ze zo belangrijk voor effectief informatiebeheer en het optimaliseren van je Document Management Systeem (DMS)? In dit uitgebreide artikel zullen we dieper ingaan op:.

In dit artikel

Wat is metadata?

Metadata verwijst naar gegevens die informatie verschaffen over andere gegevens. In wezen zijn metadata “gegevens over gegevens.” Ze bieden context, beschrijvingen en kenmerken die helpen bij het begrijpen, beheren en organiseren van de bijbehorende gegevens.
Metadata kunnen verschillende vormen aannemen, afhankelijk van het contextuele gebruik. Hier zijn enkele veelvoorkomende voorbeelden van metadata:

 • Titel: De titel van een document, een bestand, een boek, enzovoort.
 • Auteur: De persoon of entiteit die het document heeft gemaakt of geschreven.
 • Datum: De datum waarop het document is gemaakt, gewijzigd of gepubliceerd.
 • Bestandstype: Het type bestand, zoals een tekstbestand, afbeelding, video, enz.
 • Locatie: De fysieke of digitale locatie waar het object zich bevindt.
 • Beschrijving: Een korte beschrijving of samenvatting van de inhoud van het object.
 • Keywords/Trefwoorden: Woorden of zinnen die de inhoud van het object beschrijven en dienen als zoektermen.
 • Afmetingen/Grootte: De fysieke of digitale afmetingen of grootte van het object.
 • Bron: De oorsprong of herkomst van het object.
 • Versie: De versienummering van het object, handig voor het bijhouden van wijzigingen.
 • Doelgroep: De doelgroep of gebruikers voor wie het object bedoeld is. Bijvoorbeeld, “Interne medewerkers” of “Externe klanten.”
 • Rechten: Informatie over wie toegangsrechten heeft tot het object en welke acties ermee kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld, “Leesbaar voor iedereen” of “Alleen bewerkbaar voor beheerders.”
 • Bewerkingsgeschiedenis: Een logboek van wijzigingen die zijn aangebracht in het object, inclusief datums en auteurs van de wijzigingen.
 • Classificatie: De categorie of classificatie waartoe het object behoort. Bijvoorbeeld, “Financiën,” “Marketing,” “Juridisch,” enzovoort.
 • Bewaartermijn: De periode gedurende welke het object moet worden bewaard voordat het kan worden verwijderd of gearchiveerd. Dit is belangrijk voor naleving van regelgeving.

Metadata zijn van cruciaal belang in digitale informatiebeheer, archivering, zoeken en categoriseren. Ze helpen gebruikers om snel en efficiënt relevante informatie te vinden, zorgen voor consistente en geordende gegevens, en dragen bij aan het effectieve beheer van informatiebronnen, zoals documenten, afbeeldingen, video’s, en meer. Metadata spelen ook een rol bij automatisering en het stroomlijnen van processen binnen organisaties, zoals in Document Management Systemen (DMS) en Content Management Systemen (CMS).

Soorten metadata

Er zijn verschillende soorten metadata die je vaak tegenkomt, zoals:

 • Gestructureerde metadata: Deze metadata zijn gestandaardiseerd en worden vaak gebruikt om informatie te categoriseren, indexeren en organiseren. Ze helpen bij het vinden en beheren van gegevens. Voorbeelden zijn projectnummers, auteursnamen, datums, bestandstypen, bedrijfsafhankelijk, bijv. een patiënt, container, stelling, verzekeringspolis, autotype, bouwblok, vastgoedobject enzovoort.
 • Beschrijvende metadata: Beschrijvende metadata bieden informatie over de inhoud van een object. Ze helpen gebruikers begrijpen waar het object over gaat zonder het daadwerkelijk te openen. Voorbeelden zijn titels, samenvattingen, omschrijvingen en trefwoorden.
 • Technische metadata: Deze metadata verschaffen technische details over een object, met name in digitale omgevingen. Ze kunnen informatie bevatten zoals bestandsgrootte, bestandstype, resolutie, en coderingsinformatie. Technische metadata zijn handig voor het beheer van digitale assets.
 • Administratieve metadata: Administratieve metadata zijn gerelateerd aan het beheer en de organisatie van gegevens. Ze omvatten vaak informatie over toegangsrechten, bewaartermijnen, archiveringsregels en eigendom. Dit type metadata is van belang voor het beheer van gegevens in grote organisaties.
 • Relationele metadata: Relationele metadata beschrijven de relaties tussen verschillende objecten of gegevenselementen. Ze worden vaak gebruikt om verbanden te leggen tussen gegevens en om complexe gegevensstructuren te definiëren.
 • Contextuele metadata: Contextuele metadata bevatten informatie over de context waarin een object is gemaakt of gebruikt. Dit kan informatie zijn over de locatie, het tijdstip, de betrokken personen, en andere relevante contextuele factoren.
 • Herstelbare metadata: Dit type metadata wordt gebruikt om informatie over de herkomst van gegevens vast te leggen. Het kan bijvoorbeeld verwijzen naar de bron van gegevens, zoals een website, een databasetabel, of een sensor.
 • Geografische metadata: Geografische metadata bevatten geografische coördinaten, kaartinformatie en locatiegegevens. Ze worden vaak gebruikt in geografische informatiesystemen (GIS) en locatiegebaseerde toepassingen.
 • Culturele metadata: Deze metadata hebben betrekking op culturele aspecten van gegevens, zoals taal, tradities, gebruiken, enzovoort. Ze worden vaak gebruikt bij het beheren van cultureel erfgoed, archieven en bibliotheken.
 • Mediametadata: Dit type metadata is specifiek gericht op digitale media, zoals afbeeldingen, audio en video. Het kan informatie bevatten over codecs, duur, resolutie, enzovoort.
wat is metadata?

Waarom is metadata belangrijk – en wordt het steeds belangrijker?

De hoeveelheid digitale data die we opslaan binnen onze samenleving neemt zowat exponentieel toe, net als bijbehorende metadata. Daarmee ontstaan er ook meer mogelijkheden om dit in te zetten in automatische processen.

Metadata management

Metadata management is een discipline en proces binnen informatiemanagement die zich richt op het effectieve beheer, de creatie, het gebruik en de beoordeling van metadata in een organisatie. Het doel van metadata management is om ervoor te zorgen dat metadata op consistente en gestructureerde wijze wordt vastgelegd, beheerd en gebruikt om de waarde van gegevens te maximaliseren. Hier zijn enkele kernaspecten van metadata management:

 • Metadata Creatie: Metadata management omvat het proces van het definiëren en creëren van metadata-elementen. Dit omvat het identificeren van welke metadata relevant en noodzakelijk is voor de organisatie en het vaststellen van standaarden en richtlijnen voor het genereren van metadata.
 • Metadata Opslag: Het centraal opslaan van metadata is een belangrijk onderdeel van metadata management. Dit kan worden gedaan in een metadatarepository of een databasemanagementsysteem dat specifiek is ontworpen voor het opslaan en beheren van metadata.
 • Metadata Gebruik: Het effectieve gebruik van metadata is een van de belangrijkste doelen van metadata management. Metadata worden gebruikt om gegevens snel te vinden, te begrijpen en te analyseren. Ze ondersteunen ook geautomatiseerde processen en workflows op basis van metadatacriteria.
 • Metadata Onderhoud: Metadata moeten regelmatig worden bijgewerkt en onderhouden om relevant en accuraat te blijven. Dit omvat het beheren van veranderingen in gegevensstructuren, het toevoegen van nieuwe metadata-elementen en het verwijderen van verouderde metadata.
 • Metadata Standaarden en Richtlijnen: Metadata management houdt zich bezig met het vaststellen van metadata-standaarden en -richtlijnen binnen de organisatie. Dit zorgt ervoor dat metadata consistent worden gecreëerd en gebruikt, wat de interoperabiliteit en samenwerking verbetert.
 • Metadata Kwaliteit en Beoordeling: Het evalueren van de kwaliteit van metadata is een belangrijk aspect van metadata management. Dit omvat het controleren van metadata op nauwkeurigheid, consistentie en relevantie. Als metadata niet van goede kwaliteit zijn, kan dit leiden tot verwarring en inefficiëntie.
 • Metadataverbindingen en -relaties: Metadata management houdt zich bezig met het begrijpen en beheren van de relaties tussen verschillende metadata-elementen. Dit omvat het definiëren van metadataverbanden en -relaties om de context en betekenis van gegevens te begrijpen.
 • Beveiliging en Toegangscontrole: Metadata kunnen gevoelige informatie bevatten. Metadata management omvat daarom ook het definiëren van beveiligingsmaatregelen en toegangscontrole om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot bepaalde metadata.
 • Naleving en Regulering: Voor sommige organisaties, met name in gereguleerde sectoren, is metadata management essentieel om te voldoen aan wettelijke vereisten met betrekking tot gegevensbeheer, bewaartermijnen en privacy.

Metadata management is van groot belang voor organisaties die streven naar effectief gegevensbeheer, gegevensgebruik, automatisering en naleving van regelgeving. Het helpt organisaties om gegevens te begrijpen, te organiseren en optimaal te benutten in een snel evoluerende digitale omgeving.

Waarom metadata belangrijk is voor effectief informatiebeheer?

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat metadata onmisbaar zijn om ordening aan te brengen in de grote hoeveelheden informatie binnen jouw bedrijf. Hoe gebruik je dit nu ook echt om je bedrijfsprocessen te verbeteren?

1. Informatiebeheer in een digitale wereld

In de hedendaagse digitale samenleving genereren en verzamelen organisaties en individuen enorme hoeveelheden gegevens. Deze gegevens variëren van documenten en afbeeldingen tot video’s, e-mails en meer. Metadata bieden een structuur en context voor deze gegevens, waardoor ze kunnen worden georganiseerd en geïndexeerd voor eenvoudiger beheer.

2. Efficiënt zoeken en vinden

Metadata spelen een sleutelrol bij het vinden van specifieke informatie binnen een zee van gegevens. Ze stellen zoekmachines en databasemanagementsystemen in staat om relevante resultaten te presenteren op basis van zoekopdrachten. Gebruikers kunnen dankzij metadata snel en nauwkeurig informatie vinden zonder door onnodige gegevens te hoeven bladeren.

3. Automatisering en workflows

Metadata worden vaak gebruikt om geautomatiseerde workflows te activeren. Bijvoorbeeld, als een document is gemarkeerd als “goed te keuren” met de juiste metadata, kan een workflow worden geactiveerd om goedkeuring te verkrijgen van de relevante partijen. Dit vermindert handmatige tussenkomst, versnelt processen en minimaliseert menselijke fouten.

4. Samenwerking en delen van informatie

Metadata vergemakkelijken de samenwerking tussen teamleden en organisaties. Teamleden kunnen snel de meest recente versies van documenten vinden en begrijpen waar deze over gaan. Dit bevordert efficiënte communicatie en verbetert de productiviteit.

5. Compliance en regelgeving

Voor veel industrieën en organisaties zijn metadata van cruciaal belang om te voldoen aan wettelijke vereisten voor gegevensopslag, archivering en privacy. Metadata helpen bij het bijhouden van wanneer gegevens zijn gemaakt, gewijzigd en verwijderd, wat belangrijk is voor audits en nalevingscontroles.

6. Gegevensanalyse

Metadata bevatten vaak informatie over de herkomst, betekenis en kwaliteit van gegevens. Dit is cruciaal voor gegevensanalisten en wetenschappers om gegevens te begrijpen en te interpreteren. Goed beheerde metadata dragen bij aan nauwkeurige analyses en zinvolle inzichten.

7. Verbeterde gebruikerservaring

In consumentenproducten, websites en digitale applicaties dragen metadata bij aan een verbeterde gebruikerservaring. Gebruikers kunnen snel navigeren en relevante informatie vinden. Dit verhoogt de tevredenheid van gebruikers en de bruikbaarheid van digitale platforms.

8. Integratie met andere systemen

Metadata zijn van vitaal belang bij het integreren van verschillende informatiesystemen en applicaties. Ze maken het mogelijk om gegevens uit te wisselen tussen verschillende platforms. Dit bevordert naadloze gegevensuitwisseling en maakt gegevens toegankelijk waar dat nodig is.

9. Toekomstige technologische ontwikkelingen

Naarmate technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) zich verder ontwikkelen, zullen metadata een steeds grotere rol spelen in het begrijpen en analyseren van gegevens. AI- en ML-algoritmen gebruiken metadata om patronen te herkennen en voorspellende analyses uit te voeren.

Metadata vormen de ruggengraat van effectief gegevensbeheer, het mogelijk maken van geautomatiseerde processen en het bieden van contextuele informatie voor gegevensgebruik en analyse. In een wereld waar gegevens exponentieel groeien, zijn metadata van onschatbare waarde voor het benutten van de volledige potentie van informatie.

Hoe gebruik je metadata in DigiOffice Enterprise

In DigiOffice Enterprise DMS (Document Management System) wordt metadata gebruikt op verschillende manieren om gegevens te organiseren, te beheren en efficiënt toegankelijk te maken. Hier zijn enkele manieren waarop metadata in DigiOffice DMS worden gebruikt:

Automatische Metadata Suggesties

DigiOffice DMS biedt de mogelijkheid om automatisch voorstellen te doen voor de juiste metadata wanneer nieuwe bestanden worden toegevoegd aan het systeem. Bijvoorbeeld, als een bestand de woorden ‘factuur’, ‘invoice’ of ‘nota’ in de titel heeft, kan DigiOffice automatisch het label ‘factuur’ aan dat bestand toewijzen. De applicatie kijkt niet alleen naar de titel van het bestand, maar kan ook de inhoud analyseren om passende metadata voor te stellen.

Brochure-Grip-op-processen-en-informatie-met-DigiOffice-Enterprise

DigiOffice biedt je alles wat nodig is om slim, snel en veilig digitaal (samen) te werken en je bedrijfsvoering te optimaliseren: in één gebruiksvriendelijke oplossing.

Workflows voor Objecten en Documenten

Metadata worden gebruikt om workflows te activeren op basis van vooraf gedefinieerde criteria.
Je kunt workflows toepassen op zowel documenten als objecten, waarbij objecten delen van gestructureerde metadata vertegenwoordigen, zoals projecten, klanten, containers, enz. Bijvoorbeeld, een inkomende factuur kan worden gelabeld met de juiste metadata, waarna een goedkeuringsworkflow automatisch wordt gestart.

Een simpel voorbeeld: als er een bestand binnenkomt met de woorden ‘factuur’, ‘invoice’ of ‘nota’ in de titel, dan geeft het DMS automatisch het label factuur aan het bestand. Daarbij kijkt de applicatie niet alleen naar de titel van het bestand, maar ook naar de inhoud. DigiOffice kan ook automatisch technische data van een document meenemen in de registratie zoals type, opsteller, datum en naam document. DigiOffice gebruikt de metadata om gegevens te ordenen. Zo bepaalt het systeem de optimale opslaglocatie op basis van metadata

Dynamisch Zoeken – Voorbij de Mappenstructuur

Dankzij metadata kunnen gebruikers gegevens dynamisch doorzoeken zonder afhankelijk te zijn van traditionele mappenstructuren. Je kunt op allerlei manieren zoeken met metadata. Bijvoorbeeld, je kunt zoeken naar alle Excel-bestanden die maandagmiddag tussen 14:00 en 16:00 zijn bewerkt door een medewerker van de salarisadministratie.Of alle facturen over het derde kwartaal van het afgelopen jaar met een totaalbedrag van meer dan € 1.000 voor projecten van de afdeling IT? Een modern DMS staat het toe dat je zoekt op alle metadata.

Integratie met andere Software (bijv. CRM, ERP, HRM)

DigiOffice Enterprise kan worden geïntegreerd met andere softwaretoepassingen, zoals CRM (Customer Relationship Management), ERP (Enterprise Resource Planning) of HRM (Human Resource Management) systemen. Hierdoor kunnen gegevens en metadata uit deze systemen worden gedeeld en gekoppeld aan documenten in het DMS. Bijvoorbeeld, gegevens uit een HRM-systeem kunnen worden gekoppeld aan sollicitatiedocumenten in DigiOffice DMS.
In DigiOffice kun je verschillende soorten objecten uit andere systemen laten binnenkomen. Bijvoorbeeld factuurnummers, ordernummers of projecten uit het ERP systeem. Of bijvoorbeeld medewerkers en contractvormen etc. vanuit het HRM systeem. En vanuit het CRM systeem is het waardevol om de klanten, relaties en contactpersonen toegankelijk te maken in het DMS. Aan deze objecten kun je in DigiOffice documenten koppelen en werkprocessen inrichten. Ook kunnen er verbanden gelegd worden.

Rollen en Rechten op Basis van Metadata

Metadata stellen je in staat om informatie op verschillende manieren te ordenen en toegangsrechten te beheren. Bijvoorbeeld, je kunt toegang verlenen tot alle bestanden die aan bepaalde metadatacriteria voldoen, zoals alle bonnetjes voor een specifiek project.

Centrale Beveiliging

Metadata maken het mogelijk om bestanden centraal te beveiligen en toegangsrechten te beheren op basis van metadatacriteria, zoals de afdeling of het project waartoe een bestand behoort.

Cruciaal bij gegevensbeheer en organisatie

Metadata is overal. DigiOffice Enterprise gebruikts metadata om gegevens te organiseren, te doorzoeken, workflows te automatiseren, samenwerking te bevorderen en de gebruikerservaring te verbeteren. Het stelt organisaties in staat om gegevens effectief te beheren en optimaal te benutten binnen hun specifieke bedrijfsprocessen en behoeften.

Gerelateerde artikelen

Contact opnemen met DigiOffice

Heb je een vraag of wil je een adviseur spreken?
Laat dan hieronder een bericht achter of bel naar 0348 – 46 55 00