ISO 27001: zó zorg je voor veilig informatiebeheer

Veilig informatiebeheer is steeds belangrijker: het risico op cyberaanvallen en datalekken nemen toe, met alle mogelijke consequenties van dien. Hoe zorg je voor veilig informatiebeheer, welke maatregelen zijn toereikend en waar begin je? ISO 27001 draait om het erkennen van en secuur omgaan met privacygevoelige data. In dit artikel lees je hoe ISO 27001 kan helpen je informatiebeveiliging te vergroten. 

Waarom veilig informatiebeheer onmisbaar is

De cyberaanvallen nemen wereldwijd in sneltreinvaart toe. Zoals te lezen in ons eerder verschenen artikel over informatiebeveiliging op orde stijgt sinds 2021 het percentage getroffen bedrijven omtrent cyberaanvallen, namelijk van 29 procent naar maar liefst 45 procent in 2022. Niet alleen cyberaanvallen vormen een dreiging voor het informatiebeheer, maar ook datalekken. Wist je dat 80% van de incidenten het gevolg is van menselijk handelen? Het is daarom van belang dat er zowel extern als intern gekeken wordt naar informatiebeveiliging. Uit onderzoek blijkt dat de impact van een cyberaanval of datalek wordt onderschat. Niet enkel verlies je toegang tot het systeem, maar kunnen ook klantgegevens en andere data op straat komen te liggen. Of wat dacht je van financiële verliezen? 

Sinds 2018 het beschermen van persoonsgegevens wettelijk verplicht gesteld. Elk bedrijf of organisatie is in het bezit van gevoelige informatie, niet alleen persoonsgegevens maar ook bedrijfsdata. De hoogste tijd dus om het informatiebeheer aan te scherpen en dát kan met ISO 27001.

Hoe helpt ISO 27001 bij informatiebeheer?

Wat is ISO 27001 certificering eigenlijk?

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging, ook wel Information Security Management Systemen (ISMS). In ISO 27001 zijn eisen aan informatiebeveiliging vastgesteld. De ISO/IEC 27001-norm beschrijft richtlijnen voor het vaststellen, implementeren, bijhouden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. 

Belangrijk om te weten is dat zowel ISO 27001 én ISO 27002 beide twee normen zijn op het gebied van informatiebeveiliging. Echter, enkel voor de ISO 27001 kun je je als bedrijf laten certificeren. ISO 27002 biedt als het ware een verdiepingsslag. Met het ISO 27001 certificaat bied je als bedrijf de klanten, partners en leveranciers zekerheid dat er zorgvuldig met gegevens omgegaan wordt. Zodra je als bedrijf of organisatie in het bezit bent van ISO 27001 certificering, ben je maximaal drie jaar lang gecertificeerd. Ieder jaar worden er audits uitgevoerd om te controleren of er nog aan alle vastgestelde eisen wordt voldaan.

Onlangs behaalde IDB Groep (DigiOffice is onderdeel van deze groep) de ISO/IEC 27001 certificering door DigiTrust. Hiermee voldoet de groep en wij als aanbieder van DMS en andere software om slimmer digitaal te werken aan de internationale eisen voor informatiebeveiliging. Leer er hier meer over. 

Hoe biedt ISO 27001 veiligheid?

De ISO 27001 certificering wordt door onafhankelijke accreditatie-instanties toegekend aan bedrijven die aan alle vereisten voldoen om een beheersysteem voor informatiebeveiliging binnen de context van de organisatie op te zetten, uit te voeren, te onderhouden en voortdurend te verbeteren. Deze wereldwijd erkende norm beschrijft hoe je als bedrijf of organisatie procesmatig met het beveiligen van informatie om kunt gaan.

De ISO 27001 en ISO 27002 zijn bruikbaar voor alle organisaties die willen aantonen dat zij een set van maatregelen, processen en procedures hanteren. Op deze manier kun je aan stakeholders (lees: leveranciers, partners, klanten, belangenverenigingen, etc.) laten merken dat je bewust met veilig informatiebeheer omgaat. Eigenlijk is de ISO 27001 geschikt voor elk bedrijf of elke organisatie die met vertrouwelijke informatie omgaat, zoals ICT-bedrijven, banken, verzekeraars, overheid- of zorginstellingen.

Proces_ISO27001

Voordelen van ISO 27001 voor bedrijven

Het inrichten van een managementsysteem voor informatiebeveiliging levert een reeks voordelen op:

 1. Reputatie als betrouwbare partij
  Het certificaat laat zien dat je als bedrijf volstaat aan de veiligheidsnormen rondom informatiebeheer. Daarmee ga je zorgvuldig om met persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving na. Het bedrijf, de assets, aandeelhouders en bestuurders worden beschermd. Dit levert op de lange termijn een betere klanttevredenheid op omdat het imago wordt beschermd en de vertrouwensband wordt versterkt tussen beide partijen.
 1. Veilig informatiebeheer; risicomanagement beheren
  Interne en externe informatie wordt veilig uitgewisseld, vertrouwelijke informatie wordt veilig bewaard; er wordt een cultuur van cybersecurity opgebouwd. Er is een geïmplementeerd plan opgesteld ‘plan, doe, controleer en voer het uit’. In het geval van een incident kun je als bedrijf, instelling of organisatie snel en adequaat reageren en reputatieschade voorkomen of zoveel mogelijk terugdringen.
 1. Onderscheiden van concurrentie
  Met ISO 27001 wordt er een extra stap op het gebied van informatiebeveiliging gezet. Een bewijslast waarmee aangegeven wordt zorgvuldig en bewust om te gaan met veilig informatiebeheer.

Alternatief: ISO 27002

Indien je als bedrijf, instelling of organisatie je niet wil laten certificeren, biedt de ISO 27002 een uitkomst. Deze norm is een leidraad om te helpen bij het selecteren, implementeren en beheren van information security controls. Deze controls zijn als het ware een verdieping op ISO 27001 en zijn bedoeld voor alle organisaties, ongeacht de omvang of branche.

Hoe een DMS helpt bij ISO 27001 normering én veilig informatiebeheer

Het is inmiddels duidelijk geworden hoe de ISO 27001 normering bijdraagt aan veilig informatiebeheer. Maar hoe voldoe je aan de eisen om een certificaat te behalen? En hoe zorg je voor extern en intern veilig informatiebeheer om een datalek te voorkomen? Met een Document Management Systeem (DMS) vang je een significant gedeelte op.

Het Document Management Systeem van DigiOffice is geschikt voor ISO-waardig documentbeheer. Hierbij beschik je over één centraal en veilig informatiesysteem en baseer je altijd en overal je beslissingen als organisatie op één waarheid. Dankzij een DMS behoud je overzicht over álle informatie binnen een bedrijf of organisatie. Hoe bewaak je de toegang tot informatie? En behoud je de balans tussen veilig informatiebeheer en efficiënt werken? Met DigiOffice leg je alle documentatie, correspondentie en acties op één centrale, streng beveiligde plek vast. Met het rechten- en rollensysteem past je automatisch de juiste beveiliging toe voor alle betrokken personen. Hiermee is de beveiliging op informatie geregeld en wat een collega of externe partij ziet én er wel of niet mee mag: raadplegen, bewerken of delen.

 • Workflows & notificaties
 • Contractbeheer
 • Zoeken en vinden
 • Personeelsdossier
 • Extranetportaal
 • Archivering
Brochure-Grip-op-processen-en-informatie-met-DigiOffice-Enterprise

Grip op je processen en informatie

Maak kennis met DigiOffice Enterprise één systeem voor het efficiënt digitaliseren en optimaliseren van alle werk-, bedrijfs-, document- en informatieprocessen.

Zoals eerder benoemd is DigiOffice als onderdeel van de IDB Groep ISO/IEC gecertificeerd. De processen zijn op een zorgvuldige manier ingericht en beschikken over een efficiënt werkend managementsysteem voor informatiebeveiliging.

Lees meer over ISO certificaten hier.

Gerelateerde artikelen

Contact opnemen met DigiOffice

Heb je een vraag of wil je een adviseur spreken?
Laat dan hieronder een bericht achter of bel naar 0348 – 46 55 00