Noviteiten release 2018.1

DigiOffice DMS

Optionele module ‘Digitaal ondertekenen’ in WhiteOffice

Vanaf 2018.1 beschikt DigiOffice als pilot over de optionele module ‘Digitaal ondertekenen’. Hiermee kun je WhiteOffice-documenten door zowel interne als externe personen digitaal laten ondertekenen via een rechtsgeldige validatie door ValidSign. De module legt het ondertekeningsproces vast in DigiOffice DMS en koppelt vervolgens het getekende exemplaar aan het brondocument. Heb je interesse om een pilot te doen? Neem contact met ons op, we informeren je graag over de mogelijkheden en voorwaarden.

Verbeteringen registratieprofiel wizard

Op de eerste pagina van de registratieprofiel wizard is de bedrijvenboom aan de linkerkant weggehaald. De doorgevoerde verbetering maakt dat de wizard sneller opstart. De verschillende stappen van de registratieprofiel wizard zijn in 2018.1 vervangen door tabbladen. De mogelijkheid om een bedrijf of bedrijfsonderdeel te kiezen, staat op één van de tabbladen in de wizard. Ongewijzigd is het kunnen benaderen van de stappen via ‘Vorige’ en ‘Volgende’.

Nieuwe features DMS App

De DMS App is in release 2018.1 uitgebreid met nieuwe features. Zo kun je nu – naast afbeeldingen – ook andere typen documenten klaar zetten voor registratie. Dit kan vanuit de DigiOffice DMS App of via de deelknop van het mobiele device of de deelknop in bijvoorbeeld de bijlage van een e-mailbericht.

In een taak geeft een paperclipicoontje boven de voorbeeldweergave van een document nu de gekoppelde documenten aan die hiermee ook kunnen worden bekeken. Dit is handig als deze informatie medebepalend is voor het afhandelen van de taak.

Op tablets zijn vanaf deze release de voorbeeldweergave van een document en de opmerkingen van een taak gelijktijdig in beeld te zien. Klik hiervoor in de lijst met taken op de betreffende taak. Vervolgens ziet je de opmerkingen links en de voorbeeldweergave rechts in beeld.

DigiOffice Huisstijl

Pilot tussenversie MailOffice

Er wordt door onze software engineers hard gewerkt aan de migratie van MailOffice. Voor deze release heeft dat geresulteerd in een tussenversie ‘DigiOffice voor Outlook’. De eerste pilot hiermee is gestart. Op termijn komt er een geheel nieuwe versie waarin functionaliteiten uit MailOffice en de diverse DigiOffice voor Outlook add-ins zijn samengebracht. We houden je op de hoogte van de vorderingen.

Nieuwe mogelijkheden vanuit het lint in WhiteOffice

Je kunt vanaf deze release direct vanuit het lint in WhiteOffice een document maken op basis van een standaarddocument uit DigiOffice DMS of op basis van een bedrijfsdocument uit DocumentenBeheer.

DigiOffice CRM

Nieuwe selectiepagina ‘Relaties en (contact)personen’

In DigiOffice beschik je vanaf release 2018.1 over een extra selectiemogelijkheid namelijk ‘Relaties en (contact)personen’. Op deze pagina kun je in één keer relaties, contactpersonen en personen selecteren en exporteren.

DigiOffice Beheer

Filter op systeemtaaksoort ‘Werkstroom verwerken’

Bij de systeemtaaksoort ‘Werkstroom verwerken’ kun je vanaf release 2018.1 een filter inregelen. Daarmee kun je een prioriteit instellen voor bijvoorbeeld werkstromen van een bepaald proces of alle werkstromen of taken van vandaag.

Afwijkende kleur foutief voltooide systeemtaken

In DigiOffice 2018.1 krijgen systeemtaken die voltooid zijn met fouten nu een afwijkende, paarse kleur. Daarmee vallen ze beter op.

Mededelingen

Nieuwe interface DigiOffice in de maak

Achter de schermen is begonnen met de vernieuwing van de interface van DigiOffice. De nieuwe look-and-feel is een ontwerp van een designbureau en komt in nauwe samenspraak met key-users tot stand. Belangrijk om te vermelden is dat de nieuwe interface geen effect heeft op de functionaliteit van DigiOffice. Naar verwachting is de wijziging in release 2018.2 compleet en voor iedereen van toepassing.

Trainingen

Je kunt als applicatie- of systeembeheerder een training DigiOffice Beheer Basis of SharePoint volgen.

Systeemeisen

De minimale systeemeisen van DigiOffice vind je terug in dit handige en uitgebreide overzicht.

Product updates

Blijf op de hoogte van de laatste releases en ontwikkelingen in DigiOffice.

Contact opnemen met DigiOffice

Heb je een vraag of wil je een adviseur spreken?
Laat dan hieronder een bericht achter of bel naar 0348 – 46 55 00