Noviteiten release 2019.2

Highlights

Aanpassingen velden Kamer van Koophandel

Op de detailpagina van een relatie zijn de Kamer van Koophandel velden aangepast. De velden staan nu in de groupbox ‘Kamer van Koophandel’. Een KvK vestigingsnummer moet vanaf nu uniek zijn aangezien deze nooit meer dan één keer voor kan komen.

Automatisch gegevens ophalen uit Company.info

Je kunt nu automatisch periodiek de bedrijfsgegevens van relaties in DigiOffice actualiseren. Hiervoor moet het KvK-nummer ingevuld zijn, de DigiOffice module Bedrijfsinformatie Connector actief zijn en je hebt een Company.info abonnement nodig. Company.info is een actuele online database met bedrijfsinformatie.

Dossiers favoriet markeren

Vanaf deze release kun je dossiers, net als veel andere entiteiten, als favoriet markeren. Dit kan vanuit de detailpagina van een dossier, in het menu Extra. Door deze nieuwe functionaliteit zijn ook verkenners te maken op basis van de favoriete dossiers van een gebruiker.

Zoektegels en tegelgroepen dashboard

Het is nu mogelijk om Zoektegels op het DigiOffice Dashboard te plaatsen. Een tegel voeg je toe vanaf de zoekpagina van een entiteit: menu Dashboard > Voeg toe als tegel op het dashboard. Met een zoektegel verschijnt er een quick look-up van de betreffende entiteit in een tegel waarmee snel gezocht kan worden.

Ook kun je tegels nu in groepen plaatsen. Maak bijvoorbeeld een groep van een aantal projecttegels of zet alle zoektegels bij elkaar in een groep. Een groep maak je via de knop ‘Groep toevoegen’ op het dashboard aan.

Vanaf deze release kun je dossiers, net als veel andere entiteiten, als favoriet markeren. Dit kan vanuit de detailpagina van een dossier, in het menu Extra. Door deze nieuwe functionaliteit zijn ook verkenners te maken op basis van de favoriete dossiers van een gebruiker.

Importeren contactpersonen in Outlook

Je kunt nu meerdere contactpersonen importeren van DigiOffice naar Outlook Contactpersonen. Dit doe je in Outlook via de tab ‘DigiOffice’ > Importeren contactpersonen. Deze functionaliteit vervangt – vanwege het uitfaseren van Active-X – de optie ‘Exporteren’ > Microsoft Outlook (Contactpersonen) op de selectiepagina’s in DigiOffice. De optie is beschikbaar ongeacht de gebruikte browser.

Kruistabellen verbeterd

Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in de kruistabellen. Zo zijn de titels van de kolommen diagonaal geplaatst. Dit maakt ze beter leesbaar en is er meer tekstruimte beschikbaar. Ook is de paginering van kruistabellen verplaatst naar kolom- en rijkoppen (boven en links van de kolom). Tenslotte zijn in de gebruikersinstellingen de instellingen voor het aantal rijen en kolommen per pagina nu apart instelbaar voor kruistabellen.

DigiOffice Algemeen

Nieuw

Onder andere in de werkruimte Documenten kun je nu vanuit de verkenner een entiteit openen. Dit doe je door met de rechtermuisknop hierop de klikken en te kiezen voor ‘Open’. Ook wordt de laatst gekozen entiteit van de zoekfunctie ‘Zoek in DigiOffice’ nu onthouden. De zoekfunctie vind je helemaal bovenaan op de hoofdpagina. Tenslotte kun je ook vanuit andere browsers dan Internet Explorer een selectie exporteren naar het klembord (Exporteren > Klembord).

Pagina met twee tabellen

Het filteren onder kolomkoppen op een pagina met twee tabellen naast elkaar is gewijzigd. Op zo’n pagina kun je met pijltjes ( >, >>, <<, <) gegevens van de ene naar de andere kolom zetten. Bijvoorbeeld in niet gekoppeld – gekoppeld, resultaten – selectie enzovoort. Het werkt vanaf nu zo dat alleen de resultaten van het filter overgezet worden bij de dubbele pijltjes (>>, <<).

DigiOffice CRM relatiebeheer

Bedrijfsgegevens actualiseren met Company.info

Company.info is een actuele online database met bedrijfsinformatie. Het is nu mogelijk om automatisch periodiek de bedrijfsgegevens van relaties in DigiOffice te actualiseren. Hiervoor heb je een Company.info abonnement nodig, moet de DigiOffice module CRM Bedrijfsinformatie Connector actief zijn en moet het KvK-nummer ingevuld zijn.

DigiOffice DMS documentbeheer

Nieuw

Er is nu een aparte vertaalsleutel voor het navigatie-item ‘Alle documenten’. Hiermee is deze term te vertalen naar een term die beter aansluit binnen de organisatie, bijvoorbeeld ‘Alle registraties’.

Ook kun je nu bij gebruik van de webbrowser Chrome vanuit Outlook e-mails slepen naar het upload-venster van DigiOffice.

Wijziging standaarddocumenten

Bij standaarddocumenten is de term ‘Informatief’ aangepast naar ‘Niet-invulbaar’. Het bleek dat Informatief (geïntroduceerd in DigiOffice 2018.1) niet voldoende de lading dekte.

Inkoop

Op de detailpagina Project > ‘Producten’ is het informatiepaneel weggehaald. Dit om het verschuiven van de resultatentabel te voorkomen bij selectie van een andere regel binnen de tabel. Aangezien de hoeveelheid informatie per regel kan verschillen, gebeurde dit soms. Dit is opgelost door de informatie uit het paneel te tonen in de nieuwe kolom ‘Nog aan te vragen relaties’.

Bij een product én een project specifiek product is vanaf deze release een extra tekstveld aanwezig. Hiermee is het invoeren van rich text – tekst met uitgebreide opmaakmogelijkheden – mogelijk. Dit veld vind je op het tabblad ‘Toelichting’. Ook kun je een standaard termijnschema opgeven bij een product en deze importeren bij een importcontract.

In de kruistabel ‘Documenten en producten’ bij een project is nu instelbaar wat er in de product kolomkoppen moet komen te staan: Nummer en omschrijving, alleen nummer of alleen omschrijving.

Uitvoering

Op de Bonnenstaat pagina zijn enkele verbeteringen aangebracht voor de meldingen. Zo wordt er bijvoorbeeld in de keuzelijst Bonnummer aangegeven of deze is vervallen. Ook wordt bij de totalen een uitroepteken geplaatst als iets bijzonders is met de totalen. Bijvoorbeeld bij een vervallen bon. Aan het uitroepteken is een ‘tooltip’ gekoppeld met uitleg. Zichtbaar als je met de muis op uitroepteken ‘hangt’.

Huisstijlbeheer

WhiteOffice

WhiteOffice is opnieuw gecontroleerd ten opzichte van 60 virusscanners om zo veel mogelijk ‘valse’ meldingen te voorkomen. WhiteOffice ondersteunt nu ook de nieuwste versie van XML-documenten. Ook in combinatie met DocumentGenerator. Bovendien kun je nu automatisch een QR-code plaatsen op een WhiteOffice-document.

In het dialoogvenster ‘Document e-mailen’ worden vanaf deze release ook mede akkoordverklaarders en medeondertekenaars toegevoegd in de lijst met e-mailadressen. Je vindt ze terug in respectievelijk ‘aan’ en ‘cc’.

DigiOffice Beheer

Nieuwe opties

Er zijn twee nieuwe entiteittypen toegevoegd. Onder Beheer > Algemeen > Entiteittypen vind je Gebeurtenissen en Acties. Hier zijn alle ingerichte acties/gebeurtenissen zichtbaar.

Het tabblad Algemeen van de detailpagina Interne afdeling is met de optie ‘Bedrijfsafhankelijke afdeling’ uitgebreid. Bij inschakeling worden groepen toegepast per combinatie intern bedrijf / interne afdeling. Bij uitschakeling wordt de groep toegepast die in het veld eronder wordt gevuld.

Er is nu ook een filter in te stellen op een quick look-upveld, zodat gebruikers alleen de relevante opties ziet in de betreffende velden. Dit stel je in bij de veldeigenschappen van een entiteit.

Uitvallocatie documenten

Voor documenten is altijd een uitvallocatie ingesteld. Hiermee is opslag van een document verzekerd ook als dat door een incident niet op de standaardlocatie kan. Vanaf deze release gebeurt dit alleen nog voor nieuwe documenten. Dit voorkomt onnodig verplaatsen van bestaande documenten naar de uitvallocatie.

Verwijdering projectgroep

Als je een van DigiOffice naar AD replicerende projectgroep bij een project wilt verwijderen, controleert het systeem of er nog gebruikers aan de groep gekoppeld zijn. Je krijgt een melding als de groep niet kan worden verwijderd, met daarbij de reden.

Mededelingen

Afscheid ActiveX

Voor een paar functionaliteiten was binnen DigiOffice nog Internet Explorer nodig omdat hierbij gebruik werd gemaakt van ActiveX. In deze release is deze techniek uitgefaseerd. Hierdoor is alle functionaliteit nu beschikbaar in Chrome, Edge en FireFox.

Windows server 2019

Vanaf DigiOffice 2019.2 wordt Windows Server 2019 ondersteund.

Office 64-bits

Vanaf deze versie van WhiteOffice wordt Office 64 bits ondersteund. Voorheen gold dat alleen voor de 32-bits versie van Office.

Trainingen

Je kunt als applicatie- of systeembeheerder een training DigiOffice Beheer Basis of SharePoint volgen.

Systeemeisen

De minimale systeemeisen van DigiOffice vind je terug in dit handige en uitgebreide overzicht.

Product updates

Blijf op de hoogte van de laatste releases en ontwikkelingen in DigiOffice.

Contact opnemen met DigiOffice

Heb je een vraag of wil je een adviseur spreken?
Laat dan hieronder een bericht achter of bel naar 0348 – 46 55 00