Belangrijkste strategische thema’s in de boardroom 2022-2023

Het postcorona tijdperk heeft een grote impact op organisaties gemaakt en ook de geopolitieke spanningen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. De krappe arbeidsmarkt, de versnelde digitalisering en de noodzaak tot (duurzame) innovatie zijn thema’s die menig boardroom bezig houden, zo wijst het jaarlijks Strategisch Trendonderzoek van Berenschot uit. Wat zijn de vooruitzichten voor 2023? In dit artikel gaan we in op de trends en ontwikkelingen en lees je meer over de kansen van automatisering om de uitdagingen het hoofd te bieden.

In dit artikel

1.    Arbeidsmarkt

Het is in veel organisaties al langer een punt van zorg en inmiddels met stipt op nummer één het meest besproken onderwerp in de boardroom: waar vind je goed gekwalificeerd personeel?  De arbeidsmarkt heeft een grote -en groeiende- impact op de strategie van ondernemingen.  De vraag naar personeel neemt toe, terwijl de beroepsbevolking de komende jaren juist zal dalen. Het werven én behouden van gekwalificeerde mensen is een belangrijke voorwaarde voor groei.

“Organisaties zijn op zoek naar goede mensen en de retentie van het bestaand personeel is prioriteit nummer 1.”

Dat het tegenwoordig een stuk lastiger is om geschikt personeel aan je te binden en te behouden, mede door de vraag naar specifieke competities, moge duidelijk zijn. De banen liggen voor het oprapen, en dat maakt goede arbeidsomstandigheden en -voorwaarden eerder regel dan uitzondering. Factoren als werksfeer, werkdruk, inhoud en uitdaging van het werk en thuiswerken zijn belangrijk in de mate van baantevredenheid (Intelligence Group). En laten dát nu net factoren zijn waarop digitalisering en automatisering een grote invloed uitoefenen:

Neem bijvoorbeeld het aantrekken van nieuw personeel: Recruitment en HR hebben zowel strategische, tactische en operationele werkzaamheden in de organisatie. Nu de druk toeneemt om goede mensen te vinden, groeit ook de aandacht voor digitale ondersteuning van HR-processen. Een deel van de werving & selectie werkzaamheden zijn namelijk te automatiseren, waardoor de hoeveelheid handmatige handelingen afneemt, net als het aantal fouten en tijd die het kost! Je krijgt  meer gedaan in minder tijd. En in de huidige, krappe arbeidsmarkt is dat onmisbaar. Het hele wervingsproces wordt met een DMS een stuk efficiënter. Niet alleen geef je hiermee intern een goed visitekaartje af, ook zorg je voor een professionele indruk bij de kandidaat. Lees wat je allemaal kunt automatiseren omtrent HR met het DMS van DigiOffice in dit artikel.

Ook bij het behouden van bestaand personeel bieden digitalisering en automatiseren kansen: Aandacht voor werkplezier (en verminderen van werkdruk) verhoogt het behoud van bestaand personeel. Door personeelsinformatie centraal te digitaliseren, is het niet langer meer versnipperd op meerdere plekken en in diverse systemen opgeslagen. Neem bijvoorbeeld het digitaal personeelsdossier: hierin werk je vanuit één centraal punt waar informatie en documenten toegevoegd, verwerkt, uitgelezen en gearchiveerd wordt. Medewerkers zijn aanzienlijk minder lang bezig met administratieve taken en kunnen zich focussen op de kerntaken van hun positie in het bedrijf.

2.    Digitalisering

Het tweede belangrijkste thema dat naar voren komt in het strategisch trendonderzoek van Berenshot is digitalisering. Met 34% is dit het meest besproken onderwerp in de boardrooms. Bovendien is digitalisering een belangrijke driver voor verandering, met name binnen de financiële sector. Veel administratief werk wordt verder gedigitaliseerd en de nadruk ligt op het realiseren van operational excellence. Als gevolg hiervan worden cybersecurity en digitale veiligheid steeds belangrijker.

“De COVID-19-crisis heeft diepe sporen achtergelaten, waardoor de werkwijze volledig anders is geworden. Digitaal werken wordt gecombineerd met hybride werkvormen.”

Hybride werkvorm verschaft nieuwe spelregels op de arbeidsmarkt, zo is het digitaliseren van je processen doorslaggevend voor succesvol hybride werken. Met DigiOffice is er één centrale omgeving, waarin alle applicaties en bijbehorende processen samen komen. Deze digitale werkomgeving geeft toegang vanaf elke plaats op elk moment. Samenwerken wordt eenvoudiger. Het DMS dient als het ware als één grote centrale informatiebibliotheek. Daarnaast zijn er beter ingestelde workflows én kan men digitaal vergaderen en samenwerken vanaf elke locatie. De aandacht voor digitale veiligheid neemt dan ook toe.  Meer hierover onderaan het artikel.

Lees meer over succesvol hybride werken met een DMS

3.    Innovatie

Innovatie is het derde onderwerp met de grootste impact op de strategie van organisaties. Uit het strategisch trendrapport komt het volgende naar voren: “Innovatie, veranderde klantbehoeften en nieuwe businessmodellen hebben dit jaar minder prioriteit. Er is dus een verschuiving in prioriteit te zien van externe factoren naar de interne bedrijfsvoering.” Echter, uit dit onderzoek blijkt dat dit thema op nummer één staat in de sector industrie. Eén van de belangrijkste aanjagers anno nu is duurzaamheid. Deze heeft betrekking op organisatie en externe speelveld. Duurzaamheid heeft (nu nog) relatief vaak betrekking op de interne organisatie, waarbij maatschappelijke betrokkenheid bovenaan staat. Louter een klein aantal organisaties focust zich op verduurzaming van de gehele keten, terwijl hiermee vaak wel de meeste impact mee te maken is.

Hoe kun je je als organisatie innoveren op het gebied van duurzaamheid en dan met name voor de interne bedrijfsvoering? Ook hier kan DigiOffice een bijdrage leveren. Denk bijvoorbeeld aan een digitale werkomgeving. Op afstand, werken zonder afstand te voelen. Dit vereist effectieve digitale oplossingen, zoals DigiOffice en Microsoft Teams.

Digitale veiligheid

Tot slot wordt er steeds meer geïnvesteerd in digitale veiligheid. Alhoewel dit onderwerp niet in de top drie thema’s naar voren komt, blijkt dat circa de helft van de deelnemende organisaties van het onderzoek investeert in big data en data analytics. Belangrijk is dat big data uiteindelijk ook big information wordt. De overvloed aan gegevens moet worden geanalyseerd en gekoppeld aan kwalitatieve informatie. Juist doordat er steeds meer informatie digitaal beschikbaar wordt gesteld, wordt de bescherming hiervan ook belangrijker. Kortom zeker een belangrijke ontwikkeling om mee te nemen in dit artikel.

“Doordat er steeds meer informatie digitaal beschikbaar komt en organisaties en systemen ook steeds meer met elkaar verbonden zijn, wordt cybersecurity steeds belangrijker.”

Cybercrime is een explosief groeiend probleem wereldwijd. Dat brengt risico’s met zich mee; gelekte data, reputatie- en financiële schade, etc. Het is van belang bij cybersecurity te letten op meerdere aspecten en (noodzakelijke) maatregelen te nemen. Het gebruik van een Document Management Systeem als DigiOffice draagt bij aan de reductie van mogelijke cybercrime risico’s.

Lees meer over hoe je cybercrime de baas blijft

DigiOffice hecht veel waarde aan het beveiligen van bedrijfsdata, zonder verlies van efficiëntie. Het beveiligen van data is niet alleen door de toenemende cyberaanvallen en datalekken noodzakelijk. Sinds 2018 is het beschermen van persoonsgegevens namelijk wettelijk verplicht gesteld. Informatiebeveiliging met een document management systeem levert een belangrijke bijdrage aan een beveiligde werkomgeving. Denk aan versiebeheer, rechten en rollensysteem, digitale personeelsdossiers en digitale workflows.

Lees meer over informatiebeveiliging op orde met een DMS

Grip op je processen en informatie

Maak kennis met DigiOffice Enterprise één systeem voor het efficiënt digitaliseren en optimaliseren van alle werk-, bedrijfs-, document- en informatieprocessen.

 

Gerelateerde blogs

Contact opnemen met DigiOffice

Heb je een vraag of wil je een adviseur spreken?
Laat dan hieronder een bericht achter of bel naar 0348 – 46 55 00